Tag: bài thuốc chữa mề đay

Phương pháp chữa mề đai bằng Đông y

Phương pháp chữa mề đai bằng Đông y

Ngân kiều tán gia giảm: kim ngân hoa 16g, liên kiều 12g, ngưu bàng tử 12g, lô căn 12g, trúc diệp 12g, kinh giới 12g, cam thảo 4g, bạc hà 12g, ké đầu ngựa 16g, sa tiền tử 12g, phù