Tag: cây đa lông

Công dụng chữa bệnh của cây đa lông

Công dụng chữa bệnh của cây đa lông

Chữa vàng da: lá đa lông 160g, rửa sạch, thái nhỏ, sao vàng, sắc với nước làm thang, nhân trần 160g, thần khúc 40g, phơi khô, sao giòn, tán nhỏ, rây thành bột mịn, uống với nước sắc trên. Người