Tag: công dụng của cây gai chống

Tìm hiểu công dụng của cây gai chống

Tìm hiểu công dụng của cây gai chống

Hoặc thích tật lê, ngũ bội tử, mộc tặc, hắc phàn, khô phàn, tế tân, sinh địa, nhục quế, mỗi vị 20g, hoàng bá, thạch phàn, mỗi vị 4g. Tất cả phơi khô, tán bột rây mịn. Khi dùng, lấy