Tag: công dụng của cây thuốc bỏng

Tìm hiểu công dụng của cây thuốc bỏng

Tìm hiểu công dụng của cây thuốc bỏng

Tên trường sinh và có nơi dùng tên sống đời, có lẽ vì có đặc điểm mép lá ra rễ thành cây khác ngay khi lá còn trên cây hoặc rơi xuống đất, xuống nước, nơi tường ẩm, tiếp tục