Tag: rối loạn nhịp tim

Các biểu hiện của rối loạn nhịp tim

Các biểu hiện của rối loạn nhịp tim

Tim ngừng đột ngột do rối loạn nhịp tim ác tính: Rối loạn nhịp tim ác tính khiến các buồng tim dưới rung động một cách dữ dội, tim mất khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể. Điều này