Tag: tiết niệu

Những món ăn giúp phòng chống sỏi tiết niệu

Những món ăn giúp phòng chống sỏi tiết niệu

Phương pháp trị liệu sỏi tiết niệu có hai nhóm: phẫu thuật (bao gồm cả tán sỏi ngoài cơ thể) và dùng thuốc. Nhưng dù sử dụng phương thức nào đi nữa thì vấn đề hỗ trợ trị liệu và