Tag: tim mạch

Các biểu hiện của rối loạn nhịp tim

Các biểu hiện của rối loạn nhịp tim

Tim ngừng đột ngột do rối loạn nhịp tim ác tính: Rối loạn nhịp tim ác tính khiến các buồng tim dưới rung động một cách dữ dội, tim mất khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể. Điều này